top of page

Política d'enviament

Carlota Segalà Flors es reserva el dret de modificar les hores d'enviament i pot efectuar entregues fora del seu horari comercial

La nostra política d'enviament especifica que el lliurament del producte es farà com a mínim l'endemà des del moment de la compra, exceptuant quan aquesta compra hagi sigut efectuada passades les 20 h, on a partir d'aquesta franja horària serà lliurada a partir del segon dia hàbil des del moment de pagament. Totes les compres fetes a partir de les 00:00 h de la nit seran entregades l'endemà.

Cal remarcar que treballem amb un producte fresc el qual no garanteix que disposem de les flors cada dia, és per això que el client accepta, en cas que el gènere fos rebut en mal estat, l'alteració de la composició floral en la selecció de les flors, si aquestes flors estipulades no es trobessin degudament en bones condicions, canviant-les per flors alternatives similars.
D'aquesta manera, si per circunstacies de complicació en la rebuda de les flors o si es produeix per causa major una impossibilitat de poder garantir l'assortiment d'aquell producte, s'avisarà al client amb antelació per oferir-li opcions alternatives per a solucionar el problema.

El nostre producte és de qualitat i és rebut de manera fresca cada dia, és per això que no podem garantir una hora concreta d'entrega a causa que l'hora de rebuda de les flors variar cada dia, per garantir el producte en l'estat més fresc possible.

Erros en la direcció d'entrega

El client assumeix en cas d'haver lliurat una direcció errònia unes noves despeses d'enviament si s'hagués d'efectuar l'entrega en una altra direcció, i s'entregaria el mateix dia sempre que la nova direcció es trobi dins del mateix municipi.

 

En cas que l'error en el lliurament sigui en una direcció la qual no corresponia en la indiciada pel client, Carlota Segalà Flors garantirà l'entrega en el lloc corresponent de nou dins del termini del mateix dia, i en cas que no fos possible faria l'abonament de l'import total al client.

Lliurament al destinatari

Carlota Segalà es reserva el dret a poder efectuar el lliurament del producte en un veí en el suposat que la persona destinatària no es trobés a casa seva, és per això que sota aquestes circumstàncies, s'avisarà telefònicament en aquell mateix instant al client explicant-li la nova direcció d'entrega. Si el client no contesta la trucada en aquell mateix moment, assumirà el risc que l'entrega quedarà permanentment efectuada en un veí o local pròxim i se li indicarà a la persona (veí o comerç) la destinació final del ram.

 

Finalment, Carlota Segalà Flors no abonarà cap import en els casos en el que telèfon del client i/o destinatari siguin incorrectes i no efectuarà sota cap mena d'excepció cap enviament sense número de telèfon del client i del destinatari.

 

Podeu informar-vos amb més detall preguntant via el nostre correu electrònic florscarlotasegala@gmail.com sobre qualsevol qüestió relativa a la nostra política d'enviament (12/04/2024).

bottom of page